Φράγμα Ηλιολούστου, Ενημερωμένη υδρολογική μελέτη ΙΙΙ

Δ. Κουτσογιάννης, Φράγμα Ηλιολούστου, Ενημερωμένη υδρολογική μελέτη ΙΙΙ, Οριστική μελέτη αντιπλημμυρικών - αποχετευτικών έργων και φράγματος περιοχής Αρτζάν-Αματόβου, Ανάθεση: Υπουργείο Δημοσίων Έργων, Ανάδοχοι: ΟΤΜΕ, Δ. Κωνσταντινίδης, ΜΕΤΕΡ, Αριθμός τεύχους 11, 180 pages, Απρίλιος 1985.

[doc_id=223]

[Ελληνικά]

Εισαγωγή. Περιγραφή των λεκανών απορροής. Υδρομετρικά δεδομένα Αγιάκ και Δοϊράνης. Επεξεργασία των υδρομετρικών δεδομένων. Επέκταση δειγμάτων. Μελέτη των εισροών και απολήψεων του ταμιευτήρα Αγιάκ. Προσομοίωση της λειτουργίας του ταμιευτήρα και εκτίμηση του ρυθμισμένου όγκου απόληψης με συμβατικές και στοχαστικές μεθόδους. Πλημμυρογραφήματα σχεδιασμού. Υπολογισμοί διόδευσης πλημμυρών.

Σχετικό έργο: Οριστική μελέτη αντιπλημμυρικών - αποχετευτικών έργων και φράγματος περιοχής Αρτζάν-Αματόβου