Οριστική μελέτη αντιπλημμυρικών - αποχετευτικών έργων και φράγματος περιοχής Αρτζάν-Αματόβου

[proj_id=35]

Περίοδος εκτέλεσης: Ιανουάριος 1982–Δεκέμβριος 1985

Ανάθεση: Υπουργείο Δημοσίων Έργων

Ανάδοχοι:

  1. ΟΤΜΕ
  2. Δ. Κωνσταντινίδης
  3. ΜΕΤΕΡ

Έγγραφα: