Μπορούμε να χρησιμοποιούμε υδραυλικά εγχειρίδια με τυφλή εμπιστοσύνη; Δύο παραδείγματα από ένα σύνθετο υδραυλικό σύστημα του πραγματικού κόσμου

V. Bellos, P. Kossieris, A. Efstratiadis, I. Papakonstantis, P. Papanicolaou, P. Dimas, and C. Makropoulos, Can we use hydraulic handbooks in blind trust? Two examples from a real-world complex hydraulic system, Proceedings of 7th IAHR Europe Congress "Innovative Water Management in a Changing Climate”, Athens, International Association for Hydro-Environment Engineering and Research (IAHR), 2022.

[Μπορούμε να χρησιμοποιούμε υδραυλικά εγχειρίδια με τυφλή εμπιστοσύνη; Δύο παραδείγματα από ένα σύνθετο υδραυλικό σύστημα του πραγματικού κόσμου]

[doc_id=2231]

[Αγγλικά]

PDF Πλήρες κείμενο (243 KB)

Κατηγορίες: Υδραυλικά μοντέλα