Υδρολογική μελέτη - Έκθεση

Δ. Κωνσταντινίδης, και Δ. Κουτσογιάννης, Υδρολογική μελέτη - Έκθεση, Οριστική μελέτη (εφαρμογής) αντιπλημμυρικών έργων λεκάνης Βοιωτικού Κηφισού, Ανάθεση: Υπουργείο Δημοσίων Έργων, Ανάδοχος: Δ. Κωνσταντινίδης, Αριθμός τεύχους 12, 81 pages, Αθήνα, Νοέμβριος 1985.

[doc_id=224]

[Ελληνικά]

Αντικείμενο. Περιγραφή λεκάνης. Γεωλογία και υδρογεωλογία. Υδρομετεωρολογία. Ανάλυση και σχολιασμός παλιότερων υδρολογικών μελετών αντιπλημμυρικών έργων. Ανάλυση μέγιστων επιφανειακών βροχοπτώσεων του συνόλου της λεκάνης του Βοιωτικού Κηφισού, καθώς και των κυριότερων υπολεκανών του, με αξιοποίηση του συνόλου των βροχομετρικών σταθμών της λεκάνης απορροής. Παραγωγή συνθετικών μοναδιαίων υδρογραφημάτων σε τρεις θέσεις του ποταμού. Καθορισμός των υδρογραφημάτων πλημμύρας μελέτης στις παραπάνω θέσεις.

PDF Πλήρες κείμενο (3722 KB)

Σχετικό έργο: Οριστική μελέτη (εφαρμογής) αντιπλημμυρικών έργων λεκάνης Βοιωτικού Κηφισού