Τι να κάνουμε — για το φλέγον ζήτημα της κλιματικής αλλαγής στα σχέδια διαχείρισης κινδύνων πλημμύρας;

Δ. Κουτσογιάννης, Τι να κάνουμε — για το φλέγον ζήτημα της κλιματικής αλλαγής στα σχέδια διαχείρισης κινδύνων πλημμύρας;, Εισήγηση για τη σύσκεψη της Γενικής Διεύθυνσης Υδάτων, doi:10.13140/RG.2.2.21132.39041, Αθήνα, 2022.

[doc_id=2257]

[Ελληνικά]

Συνοπτική απάντηση (επιστημονική): Τίποτε — Συνοπτική απάντηση (υπηρεσιακή): Ό,τι καλύπτει στοιχειωδώς τις δεσμεύσεις χωρίς να θυσιάσουμε την επιστημονική αλήθεια.

PDF Πλήρες κείμενο (4714 KB)