Υδρολογική μελέτη - Έκθεση και διαγράμματα

Δ. Κωνσταντινίδης, και Δ. Κουτσογιάννης, Υδρολογική μελέτη - Έκθεση και διαγράμματα, Προμελέτη φράγματος Δερείου, Κυρίως προμελέτη, Ανάθεση: Υπουργείο Δημοσίων Έργων, Ανάδοχοι: Γραφείο Δοξιάδη, Δ. Κωνσταντινίδης, Αριθμός τεύχους 2, 129 pages, Αθήνα, Αύγουστος 1983.

[doc_id=231]

[Ελληνικά]

Μορφολογία. Κλιματολογία. Βροχοπτώσεις. Ανάλυση μηνιαίων απορροών. Εφαρμογή στοχαστικού μοντέλου βροχής-απορροής σε μηνιαία βάση. Ανάλυση μεγίστων βροχοπτώσεων και κατάρτιση όμβριων καμπυλών και καταιγίδων σχεδιασμού. Παραγωγή συνθετικού μοναδιαίου υδρογραφήματος. Παραγωγή και διόδευση πλημμυρικών υδρογραφημάτων σχεδιασμού υπερχειλιστή.

Σχετικό έργο: Προμελέτη φράγματος Δερείου, Κυρίως προμελέτη