Μελέτη υδρολογίας

Δ. Κουτσογιάννης, Μελέτη υδρολογίας, Οριστική μελέτη αποχέτευσης και μελέτη εγκαταστάσεων καθαρισμού Φαρσάλων, Ανάθεση: Υπουργείο Δημοσίων Έργων, Ανάδοχος: ΜΕΤΕΡ, 24 pages, Αθήνα, Ιούνιος 1983.

[doc_id=233]

[Ελληνικά]

Εισαγωγή. Δεδομένα. Ανάλυση μέγιστων βροχοπτώσεων και κατάρτιση όμβριων καμπυλών. Εκτίμηση παροχών σχεδιασμού δικτύου ομβρίων. Συγκρίσεις και συμπεράσματα.

PDF Πλήρες κείμενο (479 KB)

Σχετικό έργο: Οριστική μελέτη αποχέτευσης και μελέτη εγκαταστάσεων καθαρισμού Φαρσάλων