Οριστική μελέτη αποχέτευσης και μελέτη εγκαταστάσεων καθαρισμού Φαρσάλων

[proj_id=42]

Περίοδος εκτέλεσης: Ιανουάριος 1983–Δεκέμβριος 1983

Ανάθεση: Υπουργείο Δημοσίων Έργων

Ανάδοχος: ΜΕΤΕΡ

Έγγραφα: