Ο ρόλος του πλέγματος νερού-ενέργειας και τροφίμων στην κοινωνική ευημερία

Γ.-Φ. Σαργέντης, Ο ρόλος του πλέγματος νερού-ενέργειας και τροφίμων στην κοινωνική ευημερία, Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, 2023.

[doc_id=2359]

[Ελληνικά]

PDF Πλήρες κείμενο (340 KB)