Ο ρόλος του νερού στην κοινωνική ευημερία

Ν. Μαμάσης, και Γ.-Φ. Σαργέντης, Ο ρόλος του νερού στην κοινωνική ευημερία, Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, 2023.

[doc_id=2360]

[Ελληνικά]

PDF Πλήρες κείμενο (1083 KB)