Μελέτη επιφανειακής υδρολογίας

Δ. Κουτσογιάννης, Μελέτη επιφανειακής υδρολογίας, Ειδική προκαταρκτική μελέτη αρδεύσεως οροπεδίου Λασιθίου, Ανάθεση: Νομαρχιακό Ταμείο Λασιθίου, Ανάδοχοι: ΜΕΤΕΡ, Εξάρχου και Νικολόπουλος, Καλατζόπουλος, Αριθμός τεύχους 1, 59 pages, Αθήνα, Οκτώβριος 1982.

[doc_id=237]

[Ελληνικά]

Συστηματική επεξεργασία των υδρομετρικών και βροχομετρικών-βροχογραφικών δεδομένων της λεκάνης. Ανάλυση των μετεωρολογικών μεταβλητών. Εκτίμηση του υδρολογικού ισοζυγίου. Εκτίμηση του υπόγειου υδατικού δυναμικού. Υδρολογικός σχεδιασμός του ταμιευτήρα και του υπερχειλιστή του προτεινόμενου φράγματος.

PDF Πλήρες κείμενο (14766 KB)

Σχετικό έργο: Ειδική προκαταρκτική μελέτη αρδεύσεως οροπεδίου Λασιθίου