Υδρολογική διερεύνηση - Μέρος Β - Διερεύνηση χαρακτηριστικών διάρκειας παροχών

Ι. Ναλμπάντης, Ν. Μαμάσης, και Δ. Κουτσογιάννης, Υδρολογική διερεύνηση - Μέρος Β - Διερεύνηση χαρακτηριστικών διάρκειας παροχών, Οριστική μελέτη υδραυλικού έργου παλιάς και νέας κοίτης ποταμού Πηνειού Λάρισας, Ανάθεση: Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, Ανάδοχοι: Θ. Γκόφας και Συνεργάτες, Πέτρα Συνεργατική, Δ. Κουτσουδάκης, Ελληνική Μελετητική, Γ. Καφετζόπουλος - Δ. Μπενάκης - Ι. Πριντάτκο, 100 pages, Αθήνα, 1997.

[doc_id=239]

[Ελληνικά]

Μεθοδολογία κατάρτισης καμπυλών διάρκειας ημερήσιων παροχών. Κατάρτιση δειγμάτων ημερήσιας παροχής. Κατάρτιση καμπυλών διάρκειας ημερήσιων παροχών και σχολιασμός των αποτελεσμάτων.

PDF Πλήρες κείμενο (688 KB)

Σχετικές εργασίες:

Σχετικό έργο: Οριστική μελέτη υδραυλικού έργου παλιάς και νέας κοίτης ποταμού Πηνειού Λάρισας