Προγράμματα αρχειοθέτησης και επεξεργασίας υδρολογικών δεδομένων

Δ. Κουτσογιάννης, Σ. Ρώτη, Ι. Τζεράνης, και Θ. Ξανθόπουλος, Προγράμματα αρχειοθέτησης και επεξεργασίας υδρολογικών δεδομένων, Υδρολογική διερεύνηση υδατικού διαμερίσματος Θεσσαλίας, Τεύχος 1, 74 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Δεκέμβριος 1987.

[doc_id=240]

[Ελληνικά]

Περιγράφονται τα προγράμματα υπολογιστή που αναπτύχθηκαν στα πλαίσια του ερευνητικού έργου για τη διαχείριση και επεξεργασία υδρομετεωρολογικών δεδομένων σε ημερήσια και ωριαία βάση και δίνεται το κατάλληλο πληροφοριακό υλικό για τη λειτουργία των προγραμμάτων. Η έκθεση αποτελείται από τρία μέρη. Το πρώτο μέρος απευθύνεται στο βασικό χρήστη των προγραμμάτων και παρέχει οδηγίες χρήσης και συνοπτικά στοιχεία της μεθοδολογίας στην οποία στηρίζονται τα προγράμματα. Το δεύτερο μέρος αναφέρεται συγκεκριμένα στις βάσεις δεδομένων της Θεσσαλίας. Το τρίτο μέρος απευθύνεται στον εξειδικευμένο χρήστη και παρέχει αναλυτική τεχνική τεκμηρίωση (πληροφορίες για τον κώδικα των προγραμμάτων, τους αλγορίθμους και τη δομή των δυαδικών αρχείων δεδομένων).

PDF Πλήρες κείμενο (6196 KB)

Σχετικές εργασίες:

Σχετικό έργο: Υδρολογική διερεύνηση υδατικού διαμερίσματος Θεσσαλίας