Χαιρετισμός του Κοσμήτορα: IWA Specialized Conference on Small Water and Wastewater Systems

D. Koutsoyiannis, Dean's Address: IWA Specialized Conference on Small Water and Wastewater Systems, School of Civil Engineering – National Technical University of Athens, Athens, 2016.

[Χαιρετισμός του Κοσμήτορα: IWA Specialized Conference on Small Water and Wastewater Systems]

[doc_id=2400]

[Αγγλικά]

PDF Πλήρες κείμενο (351 KB)

Βλέπε επίσης: http://www.civil.ntua.gr/news/2016/9/15/iwa/