Όμβριες καμπύλες

Δ. Κουτσογιάννης, Σ. Ρώτη, Ι. Τζεράνης, και Θ. Ξανθόπουλος, Όμβριες καμπύλες, Υδρολογική διερεύνηση υδατικού διαμερίσματος Θεσσαλίας, Τεύχος 3, 501 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Ιούνιος 1988.

[doc_id=242]

[Ελληνικά]

Υπολογίζονται οι μέγιστες ετήσιες βροχοπτώσεις από δεδομένα βροχομέτρων και βροχογράφων, με βάση τα οποία εξάγονται όμβριες καμπύλες σε σημειακή και επιφανειακή βάση, για πολλές θέσεις και υπολεκάνες της Θεσσαλίας. Επίσης διατυπώνεται μια απλή μέθοδος για την εξαγωγή προσεγγιστικών όμβριων καμπυλών από βροχόμετρα χρησιμοποιώντας και δεδομένα από γειτονικούς βροχογράφους.

PDF Πλήρες κείμενο:

Σχετικό έργο: Υδρολογική διερεύνηση υδατικού διαμερίσματος Θεσσαλίας