Πλημμύρες σχεδιασμού

Δ. Κουτσογιάννης, Σ. Ρώτη, Ι. Τζεράνης, και Θ. Ξανθόπουλος, Πλημμύρες σχεδιασμού, Υδρολογική διερεύνηση υδατικού διαμερίσματος Θεσσαλίας, Τεύχος 4, 107 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Ιούνιος 1988.

[doc_id=243]

[Ελληνικά]

Διατυπώνονται τα γενικά κριτήρια για τη διερεύνηση του μετασχηματισμού βροχόπτωση-πλημμυρική απορροή και αξιολογούνται βάσει αυτών των κριτηρίων τα διαθέσιμα υδρομετρικά δεδομένα και επιλέγονται τα τελικά ιστορικά πλημμυρογραφήματα για την ανάλυση. Παράγονται μοναδιαία υδρογραφήματα σε διάφορες θέσεις και καταστρώνεται ένα τελικό τυπικό στιγμιαίο μοναδιαίο υδρογράφημα το οποίο μπορεί να μεταφέρεται με απλό τρόπο σε διάφορες υπολεκάνες. Διατυπώνονται γενικά κριτήρια για την κατάρτιση καταιγίδων και πλημμυρών σχεδιασμού και ολοκληρώνεται η σχετική μεθοδολογία, η οποία και εφαρμόζεται στις λεκάνες Παλιοδερλί, Μουζάκι και Πύλη. Τέλος, εξάγονται συμπεράσματα και γίνονται συγκρίσεις των πλημμυρών σχεδιασμού διαφόρων έργων.

PDF Πλήρες κείμενο (8318 KB)

Σχετικό έργο: Υδρολογική διερεύνηση υδατικού διαμερίσματος Θεσσαλίας

Εργασίες μας που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία:

1. D. Koutsoyiannis, and Th. Xanthopoulos, On the parametric approach to unit hydrograph identification, Water Resources Management, 3 (2), 107–128, doi:10.1007/BF00872467, 1989.