Εμπειρίες από τη λειτουργία του αυτόματου τηλεμετρικού μετεωρολογικού σταθμού στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Δ. Κουτσογιάννης, Ν. Μαμάσης, και Α. Χριστοφίδης, Εμπειρίες από τη λειτουργία του αυτόματου τηλεμετρικού μετεωρολογικού σταθμού στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Πρακτικά του 8ου Εθνικού Συνεδρίου της Ελληνικής Υδροτεχνικής Ένωσης, επιμέλεια Γ. Χριστοδούλου, Α. Στάμου, και Α. Νάνου, Αθήνα, 301–308, doi:10.13140/RG.2.1.4577.5603, Ελληνική Υδροτεχνική Ένωση, 2000.

[doc_id=26]

[Ελληνικά]

Στο χώρο της Πολυτεχνειούπολης Ζωγράφου εγκαταστάθηκε ένας πιλοτικός αυτόματος τηλεμετρικός μετεωρολογικός σταθμός, η λειτουργία του οποίου συμπλήρωσε ήδη την εξαετία. Στο σταθμό αυτό δοκιμάστηκαν ως τώρα διάφοροι τύποι αισθητήρων, αλλά και τεχνικών μέτρησης, καταχώρησης και μεταγωγής δεδομένων και ενεργειακής τροφοδοσίας. Σημαντικό βάρος δόθηκε στην άμεση διαθεσιμότητα και εύκολη πρόσβαση των δεδομένων, επίκαιρων και ιστορικών, σε κάθε ενδιαφερόμενο χρήστη. Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιήθηκαν οι δυνατότητες του Διαδικτύου και αναπτύχθηκαν εφαρμογές πρόσβασης μέσω του Παγκόσμιου Ιστού.

PDF Πλήρες κείμενο:

Βλέπε επίσης: http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.1.4577.5603

Άλλες εργασίες που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία (αυτός ο κατάλογος μπορεί να μην είναι ενημερωμένος):

1. #Grammatokogiannis, A., N. Mamassis, E. Baltas and M. Mimikou, A meteorological telemetric network for monitoring of the Athens wider Area, Proc. 9th International Conference on Environmental Science and Technology, Rhodes, Greece, 2005.