Συστήματα υποστήριξης αποφάσεων στη διαχείριση υδατικών πόρων: Η περίπτωση του υδροδοτικού συστήματος της Αθήνας

Δ. Κουτσογιάννης, Συστήματα υποστήριξης αποφάσεων στη διαχείριση υδατικών πόρων: Η περίπτωση του υδροδοτικού συστήματος της Αθήνας, Νερό και Περιβάλλον, 2η Ημερίδα της ΕΥΔΑΠ για την Παγκόσμια Ημέρα Νερού, Αθήνα, doi:10.13140/RG.2.2.27016.42248, Εταιρία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτεύουσας, 2001.

[doc_id=285]

[Ελληνικά]

Στο πρώτο μέρος της εργασίας γίνεται εισαγωγή στα συστήματα υποστήριξης αποφάσεων και τις χρήσεις τους με ιδιαίτερη αναφορά σε αυτά που αφορούν στη διαχείριση υδατικών πόρων. Στο δεύτερο μέρος παρουσιάζεται το σύστημα υποστήριξης αποφάσεων που αναπτύχθηκε με στόχο τη διαχείριση του υδροδοτικού συστήματος της Αθήνας. Ειδικότερα, παρουσιάζονται οι στόχοι του συστήματος υποστήριξης αποφάσεων, οι συνιστώσες του, οι μεθοδολογίες που χρησιμοποιεί και τα χαρακτηριστικά του λογισμικού που αναπτύχθηκε.

PDF Πλήρες κείμενο:

Βλέπε επίσης: http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.27016.42248

Άλλες εργασίες που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία (αυτός ο κατάλογος μπορεί να μην είναι ενημερωμένος):

1. Kallis, G., and H. Coccossis, Managing water for Athens: From the hydraulic to the rational growth paradigm, European Planning Studies, 11(3), 245-261, 2003.