Κασταλία: Σύστημα στοχαστικής προσομοίωσης υδρολογικών μεταβλητών

Α. Ευστρατιάδης, και Δ. Κουτσογιάννης, Κασταλία: Σύστημα στοχαστικής προσομοίωσης υδρολογικών μεταβλητών, Εκσυγχρονισμός της εποπτείας και διαχείρισης του συστήματος των υδατικών πόρων ύδρευσης της Αθήνας, Ανάδοχος: Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Τεύχος 9, 70 pages, Αθήνα, Δεκέμβριος 2000.

[doc_id=343]

[Ελληνικά]

Αναπτύχθηκε ένα μοντέλο στοχαστικής προσομοίωσης και πρόγνωσης υδρολογικών μεταβλητών. Ειδικότερα, αναπτύχθηκε ένα πρωτότυπο σχήμα προσομοίωσης πολλών μεταβλητών και δύο χρονικών επιπέδων, κατάλληλο αφενός για τη διατήρηση των ουσιωδών στατιστικών χαρακτηριστικών των ιστορικών χρονοσειρών και αφετέρου για την αναπαραγωγή χαρακτηριστικών ιδιαιτεροτήτων των υδρολογικών ανελίξεων, όπως της εμμονής και της περιοδικότητας. Το μαθηματικό μοντέλο υλοποιήθηκε μέσω του υπολογιστικού συστήματος Κασταλία και εφαρμόστηκε για την παραγωγή συνθετικών χρονοσειρών βροχόπτωσης, απορροής και εξάτμισης των ταμιευτήρων του υδροδοτικού συστήματος της Αθήνας.

PDF Πλήρες κείμενο (7045 KB)

Σχετικό έργο: Εκσυγχρονισμός της εποπτείας και διαχείρισης του συστήματος των υδατικών πόρων ύδρευσης της Αθήνας

Εργασίες μας που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία:

1. Δ. Κουτσογιάννης, και Α. Ευστρατιάδης, Εμπειρία από την ανάπτυξη συστημάτων υποστήριξης αποφάσεων για τη διαχείριση μεγάλης κλίμακας υδροσυστημάτων της Ελλάδας, Πρακτικά της Ημερίδας " Μελέτες και Έρευνες Υδατικών Πόρων στον Κυπριακό Χώρο", επιμέλεια Ε. Σιδηρόπουλος και Ι. Ιακωβίδης, Λευκωσία, 159–180, Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων Κύπρου, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη, 2003.

Άλλες εργασίες που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία (αυτός ο κατάλογος μπορεί να μην είναι ενημερωμένος):

1. #Xenos, D., C. Karopoulos and E. Parlis, Modern confrontation of the management of Athens' water supply system, Proc. 7th Conference on Environmental Science and Technology, Syros, Greece, 952-958, 2001.

Κατηγορίες: Λογισμικό, Στοχαστική