HYDRA-PC: Ένα σύστημα βάσης δεδομένων για τη διαχείριση υδρολογικών δεδομένων κατά περιοχές

D. Koutsoyiannis, C. Tsolakidis, and N. Mamassis, HYDRA-PC, A data base system for regional hydrological data management, Proceedings of the 1st European Conference on Advances in Water Resources Technology, Athens, 551–557, doi:10.13140/RG.2.1.4954.3921, Balkema, Rotterdam, 1991.

[HYDRA-PC: Ένα σύστημα βάσης δεδομένων για τη διαχείριση υδρολογικών δεδομένων κατά περιοχές]

[doc_id=36]

[Αγγλικά]

Οι πρόσφατες εξελίξεις στις δυνατότητες των προσωπικών υπολογιστών έχουν διευκολύνει την ανάπτυξη και λειτουργία προγραμμάτων διαχείρισης και επεξεργασίας υδρολογικών δεδομένων σε ένα υπολογιστικό περιβάλλον πολύ πιο εύχρηστο από αυτό των παλιότερων κεντρικών υπολογιστικών συστημάτων (mainframes). Στην εργασία παρουσιάζεται το πακέτο προγραμμάτων HYDRA-PC (Hydrological Data Retrieval and Analysis for Personal Computers), το οποίο αποσκοπεί στη διαχείριση, επεξεργασία και ανάλυση ημερήσιων και ωριαίων υδρομετεωρολογικών δεδομένων. Το πακέτο αποτελείται από ένα αριθμό εκτελέσιμων προγραμμάτων και αρχείων βάσης δεδομένων. Για κάθε υδρομετεωρολογικό σταθμό, η βάση δεδομένων περιλαμβάνει ημερήσιες και ωριαίες μετρήσεις καθώς και πληροφορίες σχετικά με την ποσότητα, ποιότητα και ακρίβεια των μετρήσεων για ένα πρακτικώς απεριόριστο χρονικό διάστημα. Τα κύρια χαρακτηριστικά του HYDRA-PC είναι η απλότητα και ταχύτητα στη διαδικασία εισαγωγής δεδομένων και στην ανάκτηση, ενημέρωση και επεξεργασία των πληροφοριών, καθώς και η αποτελεσματικότητα στην αξιοποίηση της μνήμης και του δίσκου του υπολογιστή με εφαρμογή ειδικών προγραμματιστικών τεχνικών. Τα προγράμματα λειτουργούν στην Ελληνική γλώσσα, και κατά το σχεδιασμό τους έχουν ληφθεί υπόψη οι ιδιαιτερότητες των υδρομετεωρολογικών δεδομένων της Ελλάδας (ανακρίβειες στη λήψη μετρήσεων, αστάθειες στις καμπύλες στάθμης-παροχής των ποταμών, κτλ.).

PDF Πλήρες κείμενο (798 KB)

PDF Συμπληρωματικό υλικό:

Βλέπε επίσης: http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.1.4954.3921

Σημείωση:

Το πακέτο προγραμμάτων που περιγράφεται στην εργασία αναπτύχθηκε από τον πρώτο από τους συγγραφείς σε δύο διαφορετικές εκδόσεις, στα πλαίσια των ερευνητικών προγραμμάτων "Υδρολογική διερεύνηση του υδατικού διαμερίσματος Θεσσαλίας" και "Διερεύνηση προσφερομένων δυνατοτήτων για την ενίσχυση της ύδρευσης μείζονος περιοχής Αθηνών", αντίστοιχα. Από τη χρήση των προγραμμάτων αυτών στα εν λόγω ερευνητικά προγράμματα καθώς και σε άλλα (πχ. "Μελέτη-πιλότος για τη διαχείριση των υδατικών πόρων των λεκανών απορροής Λούρου-Αράχθου", "Εκτίμηση και διαχείριση των υδατικών πόρων της Στερεάς Ελλάδας - Φάση Α") συσσωρεύτηκε σημαντική εμπειρία, η οποία αξιοποιήθηκε μετέπειτα στην ανάπτυξη του λογισμικού του ΥΔΡΟΣΚΟΠΙΟΥ.