Συνοπτική έκθεση

Δ. Κουτσογιάννης, Συνοπτική έκθεση, Ειδική προκαταρκτική μελέτη αρδεύσεως οροπεδίου Λασιθίου, Ανάθεση: Νομαρχιακό Ταμείο Λασιθίου, Ανάδοχοι: ΜΕΤΕΡ, Εξάρχου και Νικολόπουλος, Καλατζόπουλος, 27 pages, Αθήνα, Οκτώβριος 1982.

[doc_id=366]

[Ελληνικά]

Εισαγωγή. Φυσικά χαρακτηριστικά της περιοχής, υδρολογική δίαιτα, γεωλογία. Σχέδιο γεωργικής ανάπτυξης. Τελικό σχέδιο αξιοποίησης υδατικών πόρων. Εναλλακτικά έργα αξιοποίησης υδατικών πόρων. Καθαρώς εγγειοβελτιωτικά έργα. Οικονομική διερεύνηση. Προτάσεις ερευνητικών εργασιών και περαιτέρω μελετών.

PDF Πλήρες κείμενο (47096 KB)

Σχετικό έργο: Ειδική προκαταρκτική μελέτη αρδεύσεως οροπεδίου Λασιθίου