Δίκτυα ομβρίων και ακαθάρτων - Τεχνική έκθεση

Δ. Κουτσογιάννης, Δίκτυα ομβρίων και ακαθάρτων - Τεχνική έκθεση, Μελέτη αποχετεύσεως Νεαπόλεως Λασιθίου, Προμελέτη, Ανάθεση: Νομαρχιακό Ταμείο Λασιθίου, Ανάδοχος: Γ. Κουκουράκης και Συνεργάτες, Αριθμός τεύχους 1, 49 pages, Σητεία, Κρήτη, Ιούλιος 1981.

[doc_id=370]

[Ελληνικά]

Αντικείμενο της μελέτης. Βασικά δεδομένα για την εκπόνηση της μελέτης. Γενική περιγραφή. Υπάρχοντα έργα αποχέτευσης. Επιλογή συστήματος αποχέτευσης. Δίκτυο ομβρίων. Δίκτυο ακαθάρτων. Κατασκευή έργων. Οικονομικά στοιχεία. Παρουσίαση - σχέδια.

PDF Πλήρες κείμενο (2846 KB)

Σχετικό έργο: Μελέτη αποχετεύσεως Νεαπόλεως Λασιθίου, Προμελέτη