Εγκατάσταση καθαρισμού λυμάτων - Τεύχη δημοπρατήσεως

Δ. Κουτσογιάννης, και Ε. Καρακωστή, Εγκατάσταση καθαρισμού λυμάτων - Τεύχη δημοπρατήσεως, Μελέτη αποχετεύσεως Νεαπόλεως Λασιθίου, Προμελέτη, Ανάθεση: Νομαρχιακό Ταμείο Λασιθίου, Ανάδοχος: Γ. Κουκουράκης και Συνεργάτες, Αριθμός τεύχους 7, 54 pages, Σητεία, Κρήτη, Ιούλιος 1981.

[doc_id=371]

[Ελληνικά]

Διακήρυξη δημοπρασίας. Γενική συγγραφή υποχρεώσεων. Ειδική συγγραφή υποχρεώσεων. Τεχνικές προδιαγραφές. Τιμολόγιο μελέτης. Προϋπολογισμός μελέτης. Τιμολόγιο προσφοράς. Προϋπολογισμός προσφοράς.

PDF Πλήρες κείμενο (2216 KB)

Σχετικό έργο: Μελέτη αποχετεύσεως Νεαπόλεως Λασιθίου, Προμελέτη