Τεχνική έκθεση

Δ. Κουτσογιάννης, Τεχνική έκθεση, Μελέτη αποχετεύσεως Νεαπόλεως Λασιθίου, Προκαταρκτική μελέτη, Ανάθεση: Νομαρχιακό Ταμείο Λασιθίου, Ανάδοχος: Γ. Κουκουράκης και Συνεργάτες, Σητεία, Κρήτη, Απρίλιος 1980.

[doc_id=372]

[Ελληνικά]

Αντικείμενο της μελέτης. Βασικά δεδομένα για την εκπόνηση της μελέτης. Γενική περιγραφή. Υπάρχοντα έργα αποχέτευσης. Επιλογή συστήματος αποχέτευσης. Δίκτυο ομβρίων. Δίκτυο ακαθάρτων. Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων. Κατασκευή έργων. Οικονομικά στοιχεία. Παρουσίαση - σχέδια.

Σχετικό έργο: Μελέτη αποχετεύσεως Νεαπόλεως Λασιθίου, Προκαταρκτική μελέτη