Τεχνική έκθεση

Δ. Κουτσογιάννης, Τεχνική έκθεση, Μελέτη αποχετεύσεως Νεαπόλεως Λασιθίου, Οριστική μελέτη, Ανάθεση: Νομαρχιακό Ταμείο Λασιθίου, Ανάδοχος: Γ. Κουκουράκης και Συνεργάτες, Σητεία, Κρήτη, Ιανουάριος 1983.

[doc_id=373]

[Ελληνικά]

Αντικείμενο της μελέτης. Υφιστάμενα έργα αποχέτευσης. Δίκτυο ομβρίων. Δίκτυο ακαθάρτων. Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων. Κατασκευή των έργων. Προϋπολογισμός των έργων.

Σχετικό έργο: Μελέτη αποχετεύσεως Νεαπόλεως Λασιθίου, Οριστική μελέτη