Προμετρήσεις

Δ. Κουτσογιάννης, Προμετρήσεις, Μελέτη αποχετεύσεως Νεαπόλεως Λασιθίου, Οριστική μελέτη, Ανάθεση: Νομαρχιακό Ταμείο Λασιθίου, Ανάδοχος: Γ. Κουκουράκης και Συνεργάτες, Αριθμός τεύχους 5, 148 pages, Σητεία, Κρήτη, Ιανουάριος 1983.

[doc_id=375]

[Ελληνικά]

Αναλυτικές και συνοπτικές προμετρήσεις δικτύων ομβρίων και ακαθάρτων, συλλεκτήρων ομβρίων, αντιπλημμυρικής τάφρου, αντλιοστασίου ακαθάρτων και λοιπών εργασιών.

PDF Πλήρες κείμενο (22853 KB)

Σχετικό έργο: Μελέτη αποχετεύσεως Νεαπόλεως Λασιθίου, Οριστική μελέτη