Γενική και ειδική συγγραφή υποχρεώσεων

Δ. Κουτσογιάννης, και Ε. Καρακωστή, Γενική και ειδική συγγραφή υποχρεώσεων, Μελέτη αποχετεύσεως Νεαπόλεως Λασιθίου, Οριστική μελέτη, Ανάθεση: Νομαρχιακό Ταμείο Λασιθίου, Ανάδοχος: Γ. Κουκουράκης και Συνεργάτες, Αριθμός τεύχους 10, 24 pages, Σητεία, Κρήτη, Ιανουάριος 1983.

[doc_id=377]

[Ελληνικά]

Τυπική γενική συγγραφή υποχρεώσεων για εκτέλεση έργων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Ειδική συγγραφή υποχρεώσεων για το υπόψη έργο με λεπτομερή αναφορά στις ειδικές δυσχέρειες και το πρόγραμμα κατασκευής του έργου, λόγω των παλιών σε λειτουργία αγωγών ακαθάρτων που προβλέπεται η κατάργηση (έμφραξη) τους.

PDF Πλήρες κείμενο (1402 KB)

Σχετικό έργο: Μελέτη αποχετεύσεως Νεαπόλεως Λασιθίου, Οριστική μελέτη