Τεχνική έκθεση

Α. Κοτρωνάρου, Σ. Καιμάκη, Γ. Μπαλούτσος, και Δ. Κουτσογιάννης, Τεχνική έκθεση, Πρόγραμμα εκτίμησης της επίδρασης της πυρκαγιάς του 1995 στην αύξηση της στερεοπαροχής του Μεγάλου Ρέματος Ραφήνας, Ανάθεση: Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ανατολικής Αττικής, Ανάδοχοι: , Αθήνα, Νοέμβριος 1996.

[doc_id=380]

[Ελληνικά]

PDF Πλήρες κείμενο (3257 KB)

Σχετικό έργο: Πρόγραμμα εκτίμησης της επίδρασης της πυρκαγιάς του 1995 στην αύξηση της στερεοπαροχής του Μεγάλου Ρέματος Ραφήνας