Υδραυλικοί υπολογισμοί

Α. Ψιλόπουλος, και Δ. Κουτσογιάννης, Υδραυλικοί υπολογισμοί, Οριστική μελέτη αποχέτευσης Δήμου Αμαλιάδας, Ανάθεση: Νομαρχιακό Ταμείο Ηλείας, Ανάδοχος: Α. Ψιλόπουλος, Αθήνα, 1978.

[doc_id=382]

[Ελληνικά]

Εκτιμήσεις παροχής σχεδιασμού και αναλυτικοί υδραυλικοί υπολογισμοί αγωγών ομβρίων και ακαθάρτων, τάφρων και υδατορευμάτων.

Σχετικό έργο: Οριστική μελέτη αποχέτευσης Δήμου Αμαλιάδας