Οριστική μελέτη αποχέτευσης Δήμου Αμαλιάδας

[proj_id=67]

Περίοδος εκτέλεσης: Ιανουάριος 1978–Δεκέμβριος 1978

Ανάθεση: Νομαρχιακό Ταμείο Ηλείας

Ανάδοχος: Α. Ψιλόπουλος

Δίκτυα ομβρίων και ακαθάρτων, αντιπλημμυρικές τάφροι, διευθετήσεις χειμάρρων. Κάτοικοι: 30000. Προϋπολογισμός έργου: 175 εκατομμύρια δραχμές.

Έγγραφα: