Υδραυλικοί υπολογισμοί

Δ. Κουτσογιάννης, και Α. Ψιλόπουλος, Υδραυλικοί υπολογισμοί, Οριστική μελέτη αποχέτευσης Δήμου Καρπενησίου, Ανάθεση: Νομαρχιακό Ταμείο Ευρυτανίας, Ανάδοχος: Α. Ψιλόπουλος, 1979.

[doc_id=383]

[Ελληνικά]

Εκτιμήσεις παροχής σχεδιασμού και αναλυτικοί υδραυλικοί υπολογισμοί αγωγών ομβρίων και ακαθάρτων, τάφρων και υδατορευμάτων.

Σχετικό έργο: Οριστική μελέτη αποχέτευσης Δήμου Καρπενησίου