Τεχνική έκθεση δικτύου ακαθάρτων

Η. Βασιλόπουλος, και Δ. Κουτσογιάννης, Τεχνική έκθεση δικτύου ακαθάρτων, Μελέτη αποχέτευσης Αγίας Μαρίνας κοινότητας Μεσαγρού Αίγινας, Προκαταρκτική μελέτη, Ανάθεση: Νομαρχιακό Ταμείο Πειραιά, Ανάδοχος: Η. Βασιλόπουλος, Αριθμός τεύχους 1, 43 pages, Αθήνα, Δεκέμβριος 1981.

[doc_id=384]

[Ελληνικά]

Αντικείμενο της μελέτης. Βασικά δεδομένα για την εκπόνηση της μελέτης. Γενική περιγραφή. Δίκτυο ακαθάρτων. Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων. Κατασκευή έργων. Οικονομικά στοιχεία.

Σχετικό έργο: Μελέτη αποχέτευσης Αγίας Μαρίνας κοινότητας Μεσαγρού Αίγινας, Προκαταρκτική μελέτη