Τεχνική έκθεση

Η. Βασιλόπουλος, και Δ. Κουτσογιάννης, Τεχνική έκθεση, Μελέτη αποχέτευσης Αγίας Μαρίνας κοινότητας Μεσαγρού Αίγινας - Οριστική μελέτη, Ανάθεση: Νομαρχιακό Ταμείο Πειραιά, Ανάδοχος: Η. Βασιλόπουλος, Αριθμός τεύχους 2, 30 pages, Αθήνα, Μάιος 1983.

[doc_id=385]

[Ελληνικά]

Αντικείμενο της μελέτης. Βασικά δεδομένα για την εκπόνηση της μελέτης. Γενική περιγραφή. Δίκτυο ακαθάρτων. Κατασκευή έργων. Οικονομικά στοιχεία.

Σχετικό έργο: Μελέτη αποχέτευσης Αγίας Μαρίνας κοινότητας Μεσαγρού Αίγινας - Οριστική μελέτη