Τεχνικές προδιαγραφές

Η. Βασιλόπουλος, και Δ. Κουτσογιάννης, Τεχνικές προδιαγραφές, Μελέτη αποχέτευσης Αγίας Μαρίνας κοινότητας Μεσαγρού Αίγινας - Οριστική μελέτη, Ανάθεση: Νομαρχιακό Ταμείο Πειραιά, Ανάδοχος: Η. Βασιλόπουλος, Αριθμός τεύχους 4, 66 pages, Αθήνα, Μάιος 1983.

[doc_id=386]

[Ελληνικά]

Τεχνικές προδιαγραφές εκσκαφών, επιχώσεων, σκυροδεμάτων, αγωγών κτλ.

Σχετικό έργο: Μελέτη αποχέτευσης Αγίας Μαρίνας κοινότητας Μεσαγρού Αίγινας - Οριστική μελέτη