Ανάλυση τιμών και τιμολόγιο μελέτης

Η. Βασιλόπουλος, Δ. Κουτσογιάννης, και Ε. Λιόσης, Ανάλυση τιμών και τιμολόγιο μελέτης, Μελέτη αποχέτευσης Αγίας Μαρίνας κοινότητας Μεσαγρού Αίγινας - Οριστική μελέτη, Ανάθεση: Νομαρχιακό Ταμείο Πειραιά, Ανάδοχος: Η. Βασιλόπουλος, Αριθμός τεύχους 5-6, 74 pages, Αθήνα, Μάιος 1983.

[doc_id=387]

[Ελληνικά]

Αναλύσεις τιμών για τις εργασίες κατασκευής του δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων και εξαγωγή τιμών εφαρμογής. Σύνταξη τιμολογίου του συνολικού έργου.

Σχετικό έργο: Μελέτη αποχέτευσης Αγίας Μαρίνας κοινότητας Μεσαγρού Αίγινας - Οριστική μελέτη