Υδραυλικοί υπολογισμοί

Η. Βασιλόπουλος, και Δ. Κουτσογιάννης, Υδραυλικοί υπολογισμοί, Μελέτη αποχέτευσης Αγίας Μαρίνας κοινότητας Μεσαγρού Αίγινας - Οριστική μελέτη, Ανάθεση: Νομαρχιακό Ταμείο Πειραιά, Ανάδοχος: Η. Βασιλόπουλος, Αριθμός τεύχους 7, 24 pages, Αθήνα, Μάιος 1983.

[doc_id=388]

[Ελληνικά]

Υδραυλικοί υπολογισμοί αγωγών αποχέτευσης, καταθλιπτικών αγωγών και αγωγού διάθεσης.

Σχετικό έργο: Μελέτη αποχέτευσης Αγίας Μαρίνας κοινότητας Μεσαγρού Αίγινας - Οριστική μελέτη