Τεχνική έκθεση

Η. Βασιλόπουλος, και Δ. Κουτσογιάννης, Τεχνική έκθεση, Προκαταρκτική μελέτη αποχέτευσης Καναλλακίου Πρέβεζας, Ανάθεση: Νομαρχιακό Ταμείο Πρεβέζης, Ανάδοχος: Η. Βασιλόπουλος, 55 pages, Οκτώβριος 1981.

[doc_id=390]

[Ελληνικά]

Αντικείμενο της μελέτης. Βασικά δεδομένα για την εκπόνηση της μελέτης. Γενική περιγραφή. Δίκτυο ομβρίων. Δίκτυο ακαθάρτων. Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων. Οικονομικά στοιχεία.

Σχετικό έργο: Προκαταρκτική μελέτη αποχέτευσης Καναλλακίου Πρέβεζας