Προμετρήσεις και οικονομικά στοιχεία

Η. Βασιλόπουλος, και Δ. Κουτσογιάννης, Προμετρήσεις και οικονομικά στοιχεία, Προμελέτη δικτύου ακαθάρτων Καναλλακίου Πρέβεζας, Ανάθεση: Νομαρχιακό Ταμείο Πρεβέζης, Ανάδοχος: Η. Βασιλόπουλος, Αριθμός τεύχους 3, 5 pages, Αθήνα, Δεκέμβριος 1982.

[doc_id=392]

[Ελληνικά]

Προμέτρηση. Προϋπολογισμός. Εκτίμηση ετήσιας οικονομικής επιβάρυνσης.

Σχετικό έργο: Προμελέτη δικτύου ακαθάρτων Καναλλακίου Πρέβεζας