Κατάρτιση όμβριων καμπυλών στην περιοχή της Θεσσαλίας και μελέτη της γεωγραφικής μεταβολής τους,

Κ. Σοφιανόπουλος, Κατάρτιση όμβριων καμπυλών στην περιοχή της Θεσσαλίας και μελέτη της γεωγραφικής μεταβολής τους,, Διπλωματική εργασία, 83 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Μάρτιος 1999.

[doc_id=428]

[Ελληνικά]

PDF Πλήρες κείμενο (33720 KB)