Διερεύνηση της δυνατότητας πρόγνωσης της εξέλιξης μετεωρολογικών μεταβλητών με τεχνικές δυναμικών συστημάτων

Δ. Πούλος, Διερεύνηση της δυνατότητας πρόγνωσης της εξέλιξης μετεωρολογικών μεταβλητών με τεχνικές δυναμικών συστημάτων, Διπλωματική εργασία, 92 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Ιούνιος 1998.

[doc_id=430]

[Ελληνικά]

PDF Πλήρες κείμενο (8570 KB)