Το ρέμα Πικροδάφνης - Αποτύπωση προβλημάτων και προτάσεις επεμβάσεων

Β. Μαρινάκης, Το ρέμα Πικροδάφνης - Αποτύπωση προβλημάτων και προτάσεις επεμβάσεων, Διπλωματική εργασία, Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, 1995.

[doc_id=443]

[Ελληνικά]