Διερεύνηση της λειτουργίας δικτύων αποχέτευσης ομβρίων με σύστημα γεωγραφικής πληροφορίας

Δ. Χατζηχρήστος, Διερεύνηση της λειτουργίας δικτύων αποχέτευσης ομβρίων με σύστημα γεωγραφικής πληροφορίας, Διπλωματική εργασία, 148 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, 1995.

[doc_id=449]

[Ελληνικά]

PDF Πλήρες κείμενο (44013 KB)