Θαλάσσια μεταφορά μεγάλων ποσοτήτων νερού

Κ. Μαρινάκης, Θαλάσσια μεταφορά μεγάλων ποσοτήτων νερού, Διπλωματική εργασία, 126 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Φεβρουάριος 1994.

[doc_id=454]

[Ελληνικά]

PDF Πλήρες κείμενο (24025 KB)

Σημείωση:

Εκτυπωμένο αντίγραφο υπάρχει στη βιβλιοθήκη του τομέα.