Γενική κλιματολογία και εκτίμηση βιοκλιματικών παραμέτρων της Στερεάς Ελλάδας με βάση μετεωρολογικά δεδομένα

Δ. Πιλάτη, Γενική κλιματολογία και εκτίμηση βιοκλιματικών παραμέτρων της Στερεάς Ελλάδας με βάση μετεωρολογικά δεδομένα, Διπλωματική εργασία, 219 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Ιούλιος 1992.

[doc_id=457]

[Ελληνικά]

PDF Πλήρες κείμενο (19141 KB)