Στατιστική αναγνώριση του επεισοδίου βροχής

Μ. Μπράβος, Στατιστική αναγνώριση του επεισοδίου βροχής, Διπλωματική εργασία, Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Ιούλιος 1991.

[doc_id=458]

[Ελληνικά]

PDF Πλήρες κείμενο:

Σημείωση:

Εκτυπωμένα αντίγραφα υπάρχουν στη βιβλιοθήκη του τομέα.