Προσομοίωση βροχοπτώσεων με πολυδιάστατο μοντέλο επιμερισμού

Η. Καραδήμος, Προσομοίωση βροχοπτώσεων με πολυδιάστατο μοντέλο επιμερισμού, Διπλωματική εργασία, 468 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Ιούλιος 1990.

[doc_id=459]

[Ελληνικά]

PDF Πλήρες κείμενο:

Σημείωση:

Εκτυπωμένα αντίγραφα των τευχών υπάρχουν στη βιβλιοθήκη του τομέα.