Κανονισμοί εγκατάστασης και λειτουργίας υδρομετεωρολογικών μετρητικών σταθμών και δικτύων - Πρακτικές που εφαρμόζονται στον ελληνικό χώρο

Κ. Κουριδάκης, Κανονισμοί εγκατάστασης και λειτουργίας υδρομετεωρολογικών μετρητικών σταθμών και δικτύων - Πρακτικές που εφαρμόζονται στον ελληνικό χώρο, Διπλωματική εργασία, 202 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Οκτώβριος 1990.

[doc_id=460]

[Ελληνικά]

PDF Πλήρες κείμενο (28154 KB)

Σημείωση:

Εκτυπωμένο αντίγραφο υπάρχει στη βιβλιοθήκη του τομέα.