Εναλλακτικά μοντέλα εισροής και αξιοπιστία ταμιευτήρων

Δ. Μπώκου, Εναλλακτικά μοντέλα εισροής και αξιοπιστία ταμιευτήρων, Διπλωματική εργασία, 196 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Μάρτιος 1990.

[doc_id=461]

[Ελληνικά]

PDF Πλήρες κείμενο (7531 KB)

Σημείωση:

Εκτυπωμένο αντίγραφο υπάρχει στη βιβλιοθήκη του τομέα.