Αρχειοθέτηση και επεξεργασία υδρομετρικών δεδομένων με τη βοήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή

Α. Νικητόπουλος, Αρχειοθέτηση και επεξεργασία υδρομετρικών δεδομένων με τη βοήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή, Διπλωματική εργασία, 137 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Ιούλιος 1987.

[doc_id=462]

[Ελληνικά]

PDF Πλήρες κείμενο (5268 KB)

Σημείωση:

Εκτυπωμένο αντίγραφο υπάρχει στη βιβλιοθήκη το τομέα.