Βελτιστοποίηση παραμέτρων μοντέλων υδρολογικού ισοζυγίου με χρήση δεδομένων υπόγειων νερών

Κ. Μάζη, Βελτιστοποίηση παραμέτρων μοντέλων υδρολογικού ισοζυγίου με χρήση δεδομένων υπόγειων νερών, Μεταπτυχιακή εργασία, 168 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, 2000.

[doc_id=466]

[Ελληνικά]

PDF Πλήρες κείμενο (52618 KB)

Εργασίες μας που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία:

1. K. Mazi, A. D. Koussis, P. J. Restrepo, and D. Koutsoyiannis, A groundwater-based, objective-heuristic parameter optimisation method for a precipitation-runoff model and its application to a semi-arid basin, Journal of Hydrology, 290, 243–258, 2004.